küsmək

küsmək
f.
1. Hər hansı bir səbəbə görə birindən (adətən öz yaxın adamından) incimək, onunla danışmamaq, onu dindirməmək. Yoldaşından küsmək. Qonşudan küsmək. – <Kərbəlayı İsmayıl Zeynəbə:> . . Axırı, heç olmasa, götürüb nəçərnikə yazaram ki, filan arvad ərindən küsüb. C. M.. // Ümumiyyətlə, incimək, qəlbi sınmaq, xətri qalmaq. Mehribanlıq görməyib bir məhliqadən küsmüşəm; Gündə yüz al eyləyən qəlbiqəradən küsmüşəm. M. P. V.. Bizim bu sözlərimiz bir çox adamların xoşuna gəlmirdi. O adamlar bizdən küsürdülər. . Ü. H.. <Sultan:> Küsərsən, qulağından çəkib qaytararam və deyərəm: – Dur burada, böyüyün sözünə baxmayan böyürə-böyürə qalar. İ. Hüseynov.
2. məc. Bədbinləşmək, bədbinliyə qapılmaq. Həyatdan küsmək. Dünyadan küsmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • küsmə — «Küsmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • KUSM — Infobox Broadcast call letters = KUSM / KUFM TV city = station station slogan = station branding = Montana PBS analog = KUSM: 9 (VHF) KUFM: 11 (VHF) digital = KUSM: 8 (VHF) KUFM: 27 (UHF) other chs = affiliations = PBS network = founded = airdate …   Wikipedia

  • küsmə — (Oğuz) qovrulmuş şabalıdla döyülmüş qozdan hazırlanmış çərəz. – Çərəzdi də küsmə, qonax gələndə qoyallar surfaya …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • Montana PBS — statewide Montana Channels Digital: (see article) Affiliations PBS DT2 PBS Kids DT3 Create DT4 PBS World DT5 TVMT si …   Wikipedia

  • Liste der Biografien/Kus — Biografien: A B C D E F G H I J K L M N O P Q …   Deutsch Wikipedia

  • KECI-TV — / KCFW TV / KTVM TV …   Wikipedia

  • damaq — 1. is. 1. Ağız boşluğunun üst tərəfi. Damaq səsi dilç. – tələffüz edərkən dilin damağa toxunması nəticəsində çıxan səs. Damaq saitləri. 2. Ağız mənasında. Usta papirosu damağına salıb başladı işini. C. M.. Qüdrət iri barmaqları arasındakı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dodaq — is. 1. Ağız kənarlarını təşkil edən iki mütəhərrik dəri damar büküklərindən hər biri. Adamın iki dodağı olur. Alt dodaq. Üst dodaq. Nazik dodaq. – <Əhməd:> Qara saçları, eşqlə dolu uzun kirpikli gözləri, ərəbi burnu, hamısından artıq gözəl… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tale — is. <ər.> 1. Bəxt, qismət. <Nazlı:> Heç böylə padşah sarayında yaşayan bir xanım da taleyindən şikayət edərmi? H. C.. <Kiçikbəyimin> taleyə boyun əyməkdən başqa çarəsi yox idi. Ç.. 2. Müqəddərat, gələcək, iqbal. Biçarə ana… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Dillon, Montana —   City   Location of Dillon …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”